کارشناس فنی مهندسی

نماکاران

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● طراحی و تهیه نقشه‌های شاپ، نقشه‌های ساخت و دیتیل‌های مربوط به پنجره، کرتین وال، کامپوزیت، و سرامیک. ● همکاری در طراحی محصول مناسب. ● تهیه و تدوین طرح ها و استانداردهای محصول.

پیش‌نیازها

● 4 تا 5 سال سابقۀ کاری. ● داشتن تحصیلات مرتبط.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،