کارشناس برق

شرکت مهندسی سارا

خرمشهر

منتشر شده 10 ماه پیش

توضیحات

شرح وظایف: ● تحلیل و طراحی پروژهای صنعتی و ساختمانی، همچنین آشنایی با مدارک و نقشه های برقی و تهیه مدارک Basic و Detail پروژه‌های صنعتی. مزایا: ● حقوق ثابت. ● بیمه. ● بیمه تکمیلی. ● اضافه کار.

پیش‌نیازها

● تسلط بر نرم افزارOffice ،AutoCAD ،Etap ،Eplan ،Dialox. ● تسلط بر سیستم های جریان ضعیف، سیستم ارتینگ، کلیات شبکه برق رسانی، سیستم های قدرت، تابلوهایMV ، LV ،MCC ،UPS، کابل و ترانس. ● داشتن 3 تا 5 سال سابقۀ کاری. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی. ● محل کار: دفتر خرمشهر. ● سمت: کارشناس. ● مسلط به زبان انگلیسی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،