مهندس داده

مهیمن

تهران

منتشر شده 5 ماه پیش

توضیحات

● تحقیق، توسعه و پیاده سازی راهکارهای جدید زیرساخت و ایفا نقش Tier3 در حوزه تخصصی. ● تحقیق، توسعه و گسترش حوزه تخصصی جهت رسیدن به لبه دانش. ● انجام پژوهش و بنچ مارک بر روی تکنولوژی ها و بررسی نمونه¬های پیشرو در دنیا. ● طراحی و ارائه معماری زیرساخت‌های پروژه. ● راه‌اندازی و اجرای پروژه های زیرساختی پیچیده و با تکنولوژی جدید. ● توسعه راهکارهای مانیتورینگ در حوزه تخصصی. ● استانداردسازی روال های نصب و نگه داری در حوزه تخصصی. ● ارزیابی تخصصی پروژه ها. ● آماده سازی و ارائه دوره های آموزشی درزمینه تخصصی.

پیش‌نیازها

● توانمندی کار با سیستم‌عامل Linux. ● آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پایتون. ● آشنایی با فریمورک Django. ● آشنایی با مفاهیم پایگاه‌های داده SQL و NoSQL. آشنایی با تکنولوژی های: ● Elasticsearch ● Zabbix ● Spark ● Hadoop ● Django Framework ● Grafana ● Graylog ● Splunk ● Solarwinds ● Python Programming ● Oracle ● My SQL ● Postgre ● Mongodb ● NiFi

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،