ادمین مرکز داده

بانک سامان

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● برای اطمینان از سطح بالایی از یکپارچگی و در دسترس بودن داده ها، سرورها را برای هشدار سخت افزار و نرم افزار نظارت کنید. ● روی تیکت‌های پشتیبانی داخلی و مشتری کار کنید و مستقیماً با مشتریان تعامل داشته باشید. ● با سایر بخش ها کار کنید تا اطمینان حاصل کنید که سطح خدمات عملیات برآورده شده و از آنها فراتر رفته است. ● سیاست های امنیتی شرکت و سایر الزامات انطباق را اجرا کنید. ● ارتقاء سیستم‌های موجود، مانند سرورها و قفسه‌های تجهیزات را انجام دهید.

پیش‌نیازها

● سابقه کاری بالای دو سال در سازمانها و محیطهای کاری بزرگ. ● در صورت نیاز، توانایی کار در ساعات غیر اداری و انجام ماموریتهای کاری در شهرهای دیگر. ● توانایی انجام کارهای مختلف در پروژهای گوناگون حوزه های نرم افزاری اشاره شده در بالا. ● ترجیحاً مدرک +A و یا تجربه کار معادل با این مدرک. ● ترجیحاً مدرک Linux + or LPI و یا تجربه کار معادل با این مدرک. ● ترجیحاً مدرک Microsoft و یا تجربه کار معادل با این مدرک. ● ترجیحاً مدرک VMware Certified Professional (VCP) و یا تجربه کار معادل با این مدرک.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،