تحلیلگر داده

محک

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● ساماندهی داده‌ها و اطلاعات در بخش‌های مختلف سازمان (جمع‌آوری و دریافت اطلاعات). ● ارزیابی میزان پیشرفت و تحقق اهداف. ● انجام بازنگری و تغییر استراتژی اجرا در بازه‌های کوتاه مدت برای رسیدن به هدف. ● انجام تحلیل‌های علی و معلولی برای بررسی موانع تغییر. ● برقراری ارتباط مستمر با ذیربطان و تیم هدف ارتباط مؤثر. ● هدایت آموزش و ایجاد ظرفیت در زمینه ابزارها و متدولوژی‌های بهبود مستمر و ایجاد زمینه بهبود و یادگیری پایدار. ● به روز نگهداشتن مداوم ذیربطان از فعالیت‌ها، میزان پیشرفت و چالش‌های مطرح جهت اطمینان از حصول نتیجه.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های مهندسی صنایع، تمامی گرایش‌های مدیریت، مدیریت اطلاعات سلامت یا سایر رشته‌های مرتبط. ● آشنایی با متدولوژی‌های Lean Healthcare ،PMP ،Prosci ،SDLC، طراحی و بهبود فرآیند. ● قابلیت برقراری ارتباط مؤثر با بخش‌های مختلف سازمان. ● قابلیت تیم سازی و هدایت تیم. ● تفکر سیستمی، تحلیلگری، نقادانه و خلاقانه. ● توانایی مدیریت تعارض و توانایی حل تعارض‌های سازمانی. ● مسلط به ورد، اکسل، ویزیو، پاورپوینت و اوت‌لوک. ● مسلط به زبان انگلیسی. ● توانمند در خواندن مقالات علمی انگلیسی. ● آشنایی با روش تحقیق علمی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،