کارشناس کنترل هزینه

نارديس طرحهاي انرژي

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● بررسی و ثبت فاکتورهای خرید، هزینه‌های حمل و ... و تعامل با واحد مالی جهت آنالیز هزینه‌ها و مراکز هزینه پروژه‌ها. ● بررسی و پیگیری صدور صورت وضعیت و اخذ تاییدیه‌ها تا دریافت مطالبات. ● پیگیری اخذ ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت و انجام تعهدات. ● پیگیری تقلیل ضمانت نامه‌ها پس از هر مقطع پیشرفت. ● پیگیری آزادسازی ضمانت نامه‎‌ها و خاتمه پیمان.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی صنایع. ● دارای حداقل سال سابقه کار. ● توانایی بودجه بندی پروژه. ● توانایی تهیه گزارشات مرتبط با وضعیت مالی پروژه به مانند گزارش جریان نقدینگی و برآورد درآمد و هزینه پروژه. ● آشنایی با فرآیندهای مدیریت هزینه در پروژه های EPC. ● آشنایی کلی با فرآیندهای مهندسی، تامین و اجرا در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی. ● آشنایی با PMBOK. ● آشنایی با زمانبندی و کنترل پروژه. ● مسلط به مایکروسافت آفیس. ● آشنایی با نرم افزارهایPrimavera و MSP. - آشنایی به زبان انگلیسی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،