کارشناس تحلیل هزینه

همراه اول

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● بررسی و تحلیل هزینه‌های کلیه فعالیت‌های مرتبط با توسعۀ شبکه، نگهداری، بهسازی و ایمن‌سازی سایت‌ها در جهت حفظ سرمایه، کنترل و کاهش هزینه‌های اجرایی در قالب پروژه‌های جاری. ● بررسی و تحلیل هزینه اجرای تمامی فعالیت‌های توسعه شبکه رادیویی در قالب پروژه‌های جاری در مناطق و روابط با ذینفعان به منظور مدیریت بهینه هزینه‌ها. ● کنترل و پایش بودجه پروژه‌های مصوب در مناطق از حیث میزان مصرف. ● بررسی و تحلیل هزینه‌های مربوط به امکانات لینک، برق و فضا استفاده شده در قالب تفاهم‌نامه فی‌مابین با مخابرات ایران به منظور مدیریت بهینه هزینه‌ها. ● بررسی و تحلیل هزینه‌های مربوط با سایت شیرینگ (استفاده از منابع سایر اپراتورها). ● بررسی و تحلیل هزینه‌های مرتبط با پاورسایت‌ها. ● بررسی هزینه عملیات نگهداری و عملیات میدانی سایت‌ها در مناطق و روابط با ذینفعان به منظور مدیریت بهینه هزینه‌ها و روابط با ذینفعان. ● بررسی هزینه بهسازی و ایمن سازی سایت‌های مناطق و روابط با ذینفعان به منظور مدیریت بهینه هزینه‌ها و روابط با ذینفعان. ● تدوین گزارش در خصوص کلیه‌های هزینه‌ها و مخارج صرف شده مرتبط با سایت‌ها به منظور مدیریت هزینه‌ها و مخارج.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل دو سال سابقۀ کاری در حوزۀ تحلیل و مدیریت هزینه. ● محدودۀ سنی: ترجیحاً کمتر از 35 سال.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،