سرپرست حقوق و مزایا

آسیاتک

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● استقرار سیاست‌های سرمایه انسانی در راستای سیاست‌ها و رویه‌های کسب‌وکار. ● تدوین، توسعه و راهبری سیستم‌های مدیریت عملکرد و توسعه رهبری. ● ارتقاء برند کارفرمایی و جذب استعدادها. ● ارتقاء فرهنگ سازمانی و فراهم نمودن محیطی جهت افزایش تعلق سازمانی کارکنان. ● نظارت بر اجرای برنامه‌های ظرفیت سازی (توسعه مهارت‌ها، قابلیت‌ها و توانایی‌ها). ● بازنگری پروژه‌ها برای برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌ها. ● کنترل بودجه و هزینه‌های عملیاتی. ● نظارت بر خرید خدمات مورد نیاز در بخش‌های مختلف سرمایه انسانی. ● مدیریت برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ مجوزهای استخدامی بر اساس الویت‌ها و نیازها. ● نظارت بر فرایندهای مدیریت استعداد، جانشین پروری و جابه‌جایی شغلی. ● توسعه، مدیریت و ارزیابی آزمون‌های استخدامی. ● طراحی برنامه‌های مرتبط با نظام جبران خدمت، سیستم‌های توسعه کارکنان و برنامه‌های رفاهی، انگیزشی و سلامتی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور. ● نظارت بر انجام مصاحبه‌های خروج برای شناسایی دلایل خاتمه همکاری کارکنان. ● مدیریت عقد و تمدید قرارداد همکاری کارکنان. ● نظارت بر انجام تمامی امور مرتبط با بیمه اجباری و تکمیلی کارکنان. ● نظارت بر بستن کارکرد ماهیانه کارکنان و ارائه گزارش به واحد مالی به منظور پرداخت حقوق ایشان. ● مدیریت برنامه‌ریزی سرمایه های انسانی. ● داوری و حل اختلافات بین کارکنان و مدیریت روش‌های انضباطی. ● نظارت بر صدور و اخذ دسترسی‌ها در خصوص پرسنل تازه استخدام. ● مدیریت و راهبری تمامی امور مرتبط با فرآیند آموزش کارکنان. ● مدیریت ارتباطات درون سازمانی. ● همکاری در تهیه و تدوین شاخص‌های تیمی، وظیفه‌ای و معیارهای ارزیابی عملکرد. ● بررسی پیشنهاد انتصاب و ارتقاء کارکنان و ارائه گزارش تحلیلی به مدیریت عامل جهت تصمیم گیری. ● حضور در جلسات درخواست همکاری و حل مشکلات با تمامی سطوح سازمانی و افراد برون سازمانی. ●عملیات روزمره مستقیم دپارتمان، تجزیه‌وتحلیل گردش کار، تعیین اولویت‌ها، تدوین استانداردها و تعیین مهلت‌ها. ● انجام ارزشیابی و طبقه‌بندی جنبه‌ها و آثار ایمنی، بهداشت و زیست محیطی (HSE).

پیش‌نیازها

● مسلط به مباحث حقوق و دستمزد. ● توانایی مکاتبات اداری و قراردادنویسی. ● مسلط به قوانین کار و تأمین اجتماعی. ● مسلط به طبقه بندی مشاغل. ● آشنایی با تجزیه‌وتحلیل شغل. ● توانایی مدیریت منابع انسانی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟