کارشناس بازرگانی

آقاي فرش

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

مجموعه آقای فرش جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌نماید: کارشناس بازرگانی عرب زبان (صادرات): ● جذب مشتریان صادراتی در خصوص کشورهای عرب زبان در حوزۀ فرش ماشینی. ● پیشنهاد راهکارهای بهبود به مدیرت عامل جهت اثربخشی سیستم مدیریتی. ● شناسایی منابع تامین خارجی و ارایه فهرست آن به مسئول مافوق. ● ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی و ارائه گزارش به مسئول مافوق.

پیش‌نیازها

● تسلط کامل به زبان عربی (نوشتاری و محاوره‌ای). ● حداقل یک سال سابقۀ کاری مرتبط. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی. ● آشنایی با ورد و اکسل.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،