کارشناس بازرگانی

آونگ

تهران

زمان انتشار یک ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

کنترل و پیگیری کلیه فعالیتهای تجاری (مالی، حمل و نقل، تحویل، کنترل کیفیت، بازخورد). پیروی از اصول، بررسی و تنظیم اسناد تجاری، اسناد حمل و نقل و قراردادهای تامین کننده. مطابقت و پیگیری منابع و احزاب داخلی و خارجی. برای دریافت تأییدیه از CBI برای انتقال پول و رسیدگی به انتقال پول در NIMA. دریافت و بررسی صورتحساب از تأمین کنندگان، دریافت مجوزها و ارسال آنها به بخش حسابداری. ایجاد آرشیو کلیه اسناد و اطلاعات فروش. فعالیتهای تجاری روزانه کسب و کار را اداره کنید. تهیه گزارشات دوره ای به درخواست مدیریت. انجام فعالیتهای مورد نیاز که توسط مدیرعامل تفویض شده است.

پیش‌نیازها

توانایی بالا در اسناد و مدارک برای حفظ تمام اطلاعات. تسلط به زبان انگلیسی (هر 4 مهارت) تسلط کامل بر NTSW شایستگی کامل در مکالمه و مکاتبات به زبان انگلیسی کاملا مسلط و مسلط به نرم افزارهای MS Office ، به ویژه WORD و EXCEL سن: 25-35 ترجیحا: زن مدرک تحصیلی: لیسانس. (حداقل)

نوع استخدام

  • تمام وقت

نوع استخدام

  • تمام وقت

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما