مدیر حسابداری رسمی

ترنج افزار تابان

تهران

منتشر شده 10 ماه پیش

توضیحات

● حسابداری رسمی کل و مدیریت مالی رسمی. ● مدیر مستقیم: مدیرعامل ● افراد زیر مجموعه: ۲ نفر حسابدار رسمی ● مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه. ● ساعت کاری: 9 صبح تا 6 بعد از ظهر. ● نیاز به سفر کاری: ندارد. ● پاداش و مزایا: توافقی.

پیش‌نیازها

● داشتن تجربه کاری موثق به‌عنوان مدیر مالی. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ حسابداری. ● آشنا بودن با نرم‌افزارهای مالی و استفاده مؤثر از آنها (شایگان سیستم). ● داشتنِ حداقل 10 سال سابقه کاری مرتبط. ● تسلط کامل بر حسابداری بازرگانی. ● تسلط کامل بر حسابداری حقوق و دستمزد و ارسال بیمه و مالیات. ● تسلط نسبی و قابل قبول در قوانین مالیاتی. ● تسلط کامل بر امور مالیات بر ارزش افزوده. ● تسلط کامل بر امور گزارشات فصلی. ● تسلط کامل در امور بستن حسابها در پایان سال مالی. ● تسلط کامل بر تهیه اظهارنامه مالیاتی. ● تسلط بر تهیه صورتهای مالی. ● توانایی شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی. ● تسلط قابل قبول در اکسل. ● داشتن توانایی کنترل و برنامه ریزی و راهبری اجرای عملیات حسابداری. ● توانایی انجام کار گروهی، فردی خلاق و نوآور، و فردی منظم و دقیق.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،