مدیر فروش واحد مویرگی

شرکت پیشرویی در صنعت غذایی

مشهد

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● مدیریت تیم فروش مویرگی. ● مسیر بندی، هدایت و برنامه‌ریزی فروش. ● تدوین استراتژی جهت تحقق اهداف فروش. ● آموزش و ارتقاء تیم فروش. ● جذب نیروهای فروش و ساماندهی آن‌ها. ● پوشش تمام استان در فروش و افزایش سهم بازار. ● هدف‌گذاری و تدوین تارگت تیم فروش.

پیش‌نیازها

● داشتن سابقۀ کاری مرتبط با مدیرت فروش یا مدیریت شعبه. ● شناخت بازار و مارکت‌های استان خراسان رضوی. ● توانایی مسیر بندی، هدایت و برنامه‌ریزی فروش. ● توانایی مدیریت تیم فروش مویرگی. ● توانایی آموزش و ارتقاء تیم فروش. ● آشنا با فروش محصولات FMCG. ● دارای روحیه تیمی و قدرت رهبری تیم. ● فردی متعهد.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،