کارشناس مرکز تماس

شرکت مقداد رایانه ایرانیان

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● ارائه گزاش‌های عملکردی در خصوص میزان رشد رضایت مشتریان، شکایات مشتریان، رشد ماندگاری مشتریان و غیره. ● تحلیل داده‌های مرتبط با نظرسنجی از مشتریان، شکایات، سواالت و داده‌های موجود در ارتباط با مشتریان و وضعیت سایت. ● رسیدگی به علل موارد مغایرت‌ها، رفع آن‌ها و سیاست‌گذاری برای شرایط بحرانی جهت جلب رضایت مشتریان. ● تعیین خط مشی نحوه ارتباط با مشتریان در راستای ادامه تجربه خرید و ایجاد تجربه خوب برای مشتریان. ● ارائه برنامه‌های افزایش رضایت مشتریان و وفاداری ایشان. ● رسیدگی و پیگیری وضعیت مشکلات.

پیش‌نیازها

● مهارت ارتباطی، حل مسئله، تصمیم گیری، مدیریت بحران، خالقیت، تفکر تحلیلی، تفکر سازمانی، مشتری‌مداری. ● آشنایی کافی با نرم‌افزارهای آماری مانند SPSS 5. ● توانایی تجزیه‌وتحلیل وضعیت رقبا. ● توانایی مدیریت مشتریان. ● توانایی کار تیمی و فعالیت‌های تیمی در محیط مرکز تماس. ● مهارت پاسخگویی تلفنی و ارتباط با دیگران. ● توانایی انجام هم زمان امور مختلف. ● مهارت کنترل خشم و استرس. ● توانایی تکلم به صورت شفاف و واضح. ● آشنایی کامل با تکنیک‌های حل مسئله و ارتباط با مشتریان. ● آشنایی کافی با نحوه فعالیت‌های برنامه‌ریزی و فروش. ● آشنایی کامل با روند مدیریت شکایات مشتریان. ● آشنایی با مایکروسافت آفیس.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟