مدیر واحد تجاری

مادیران

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

شامل سیاست ها و رویه های شرکت در عملیات واحد تجاری. نظارت و بازبینی فعالیتهای پروژه شرکت و اطمینان از اتمام آنها در بازه زمانی و بودجه تعیین شده. ارائه مدیریت موثر برای فعالیتهای تجاری سازمان که به رشد استراتژیک و مالی آن مربوط می شود. ایجاد استراتژی های جدید برای بازاریابی و نظارت بر اقدامات QC و QA. مدیریت کارآمد امور مالی را انجام دهید. بررسی تجهیزات و چیدمان سیستم و اعتبار سنجی آنها را انجام دهید. از محیط هماهنگ برای کار اطمینان حاصل کنید. مسئول آموزش و راهنمایی کارکنان ؛ ایجاد انگیزه در همه آنها برای اثربخشی عملکرد برای رشد عمومی شرکت. راهکارهای واحد تجاری را برای فعالیتهای تبلیغاتی تنظیم کنید. تجزیه و تحلیل و کشف روند بازار؛ شناسایی فرصت های جدید در منطقه اختصاص داده شده. با سایر تیمها مانند تیم بازاریابی هماهنگ کنید تا بتوانید برنامه هایی را برای عرضه محصولات جدید و سپس اجرای آن تدوین کنید. توسعه و ابلاغ سطوح انتظارات و چشم انداز شرکت به اعضای واحد. البته این باید با چشم انداز و اهداف شرکت مرتبط باشد. هماهنگی با سایر روسای ادارات، ادغام اهداف و ایده ها برای رشد سازمانی. اختصاص منابع به مراکز و مناطق مختلف؛ همه با هدف تولید نتایج نجام کارهای اداری روزانه، مانند پردازش پرونده های اطلاعاتی و سایر کاغذبازی ها.

پیش‌نیازها

توانایی کار تحت فشار و برنامه فشرده. دارای مدرک کارشناسی در مدیریت بازرگانی یا در هر زمینه مرتبط. تفکر خلاق - قادر به توسعه و ایجاد ایده ها، سیستم ها و روابط جدید برای موفقیت شرکت. مهارت های تصمیم گیری: قادر به تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج به منظور اتخاذ بهترین تصمیم در حل مشکلات باشید. توانایی رسیدگی به شکایات و حل اختلافات و درگیری ها. مهارتهای برانگیختن: قادر به تشویق و ایجاد روحیه تیمی در بین کارکنان، ایجاد احترام و همکاری متقابل. داشتن شخصیت دلپذیر و نشان دادن توانایی های مدیریتی و رهبری. توانایی شناسایی فرصت های جدید و بهره برداری از آنها به نفع شرکت. داشتن مهارتهای بازاریابی و مالی قوی. داشتن دانش قابل قبول در تدوین استراتژی. داشتن دانش کامل در مورد طرح کسب و کار. داشتن دانش شدید از بازار HA/AV مزیت محسوب می شود.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،