توسعه دهنده بک اِند

بندار سوبان سامانه

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

Job Description

Objective of the role: For speedup development process of our projects we need to hire a Back-End developer. List of responsibilities: ● Develop Back-End codes. ● Interact with IT team and product team.. ● Reporting to: CTO.

Requirements

● Nature and length of previous experience: at least two years experience in node.js and nest.js development. ● Specialist knowledge: NEST.JS, NODE.JS, TYPESCRIPT, JAVASCRIPT, MONGODB, REDIS, SOCKET PROGRAMMING. ● Soft skills and personality traits: teamwork, work discipline.

Employment Type

  • Full Time

Employment type

  • Full Time

Educations

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟