مدیر فروش B2B

گلیران

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● حفظ و رشد فروش برای مشتریان جدید و موجود. ● ایجاد یک استراتژی فروش موثر برای جذب فروش جدید. ● ایجاد و تهیه پیشنهادات برای مشتریان بالقوه، با اطمینان از اینکه تمام هزینه های مربوط به فروش به طور دقیق ارزیابی و ابلاغ شده است. ● دستیابی به اهداف فروش توافق شده توسط مدیران ارشد. ● نگهداری و به روز رسانی دقیق سوابق و پایگاه داده مشتریان. ● پاسخ به موقع و موثر به تمام سوالات مشتریان. ● همکاری نزدیک و مؤثر با تیم های بازاریابی و تولید به منظور تحویل قراردادهای B2B با استاندارد بالا و در زمان مناسب. ● ایجاد و تهیه پیشنهادات دقیق برای مشتریان بالقوه، با اطمینان از اینکه پیشنهاد از نظر انتخاب محصول و بودجه با مشخصات رویداد مطابقت دارد. ● ارائه گزارش فعالیتهای فروش هفتگی و ماهانه. ● تهیه یک تقویم رویدادها و مناسبت ها به عنوان بخشی از استراتژی فروش. ● سازماندهی و حضور در جلسات با مشتریان

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ مدیریت بازرگانی یا سایر رشته‌های مرتبط. ● داشتن هفت تا ده سال سابقۀ متوالی در زمینۀ فروش. ● فردی خودجوش. ● داشتن مهارت‌های بین فردی یا ایجاد روابط عالی. ● توانایی برقراری ارتباط شفاف و مختصر به صورت شفاهی و کتبی. ● قادر به استفاده از مفاهیم ریاضی. ● داشتن شخصیتی دوستانه و مشتری‌مدار. ● داشتن نگرش و ظاهر حرفه‌ای در همه زمان‌ها.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،