مدیر آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت F.P. و API

سرمایه گذاری دارویی گلرنگ

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● نظارت و انجام آزمایش‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی و آنالیزهای مربوط به مواد اولیه و محصولات نهایی. ● نظارت بر انجام مطالعات پایداری. ● بررسی اسناد آنالیز، تجزیه‌وتحلیل نتایج حاصل از اجرای آزمون‌ها و راهنمایی جهت رفع نواقص احتمالی نتایج کنترل‌ها و آزمایش‌ها. ● کنترل ثبت نتایج آزمون و تکمیل مستندات. ● پیگیری و تایید کیفیت برای ورود مواد اولیه و تأیید محصولات نهایی. ● کنترل انطباق کیفیت محصولات با استانداردهای تعیین شده. ● نظارت بر PM به موقع دستگاه‌ها و عیب‌یابی آن‌ها. ● همکاری در تدوین و بازنگری استانداردهای مواد اولیه و نظارت بر نگهداری آن‌ها مطابق الزامات GMP. ● نظارت و همکاری در تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، روش‌ها و استانداردها و اصول حاکم بر انجام آزمایش‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی. ● انجام تحقیقات و مطالعات جامع به منظور تهیه و تدوین روش‌ها و متدهای آنالیز بر روی مواد و محصولات در مواقع لزوم. ● معتبرسازی روش‌های آنالیز.

پیش‌نیازها

● مسلط به GLP. ● مسلط به HPLC-GC و سایر تجهیزات آزمایشگاهی. ● مسلط به محلول سازی و آزمون‌های فیزیکوشیمیایی. ● مسلط به GMP. ● آشنایی با GSP و GDP. ● مسلط به ورد و اکسل. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های داروسازی، شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی کاربردی یا شیمی دارویی. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،