مدیر حسابداری

فرا اندیشان

تهران

منتشر شده 10 ماه پیش

توضیحات

● ارائه گزارشات مالی. ● تهیه اظهار نامه‌های فصلی مالیاتی، ارزش افزوده و غیره. ● تهیه و تنظیم صورتهای مغایرت مربوط به حساب های فی مابین با سایر شرکت ها یا پیمانکاران و مشتریان و سایر افراد طرف حساب با شرکت و اقدام جهت رفع مغایرت آنها و ارائه گزارش مربوطه به مدیر مالی، صدور فاکتور. ● برنامه‌ریزی و کنترل عملیات مالی و ارائه گزارش‌های ضروری. ● کنترل حسابهای دریافتی و پرداختی. ● تنظیم و ثبت اسناد مالی و بستن حسابها. ● تنظیم صورتهای مالی. ● تهیه و تنظیم اظهار نامه عملکرد ارزش افزوده مالیاتی. ● تهیه گزارشات فصلی. ● کار با نرم افزارهای حسابداری و اکسل. ● تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد. ● تنظیم و ارائه گزارشات مدیریتی بصورت تفصیلی و نموداری.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک مدیریت مالی یا حسابداری. ● داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در این سمت. ● آشنایی کامل با اصول حسابداری. ● آشنایی با بخشنامه‌های مالی و مالیاتی. ● توانایی کنترل حسابهای دریافتی و پرداختی. ● داشتن خصوصیات وفاداری و تعهد و پایبندی به مجموعه، اطاعت پذیری، مسئولیت پذیری، صداقت و امانت داری و رازداری و راستگویی، دارای تمرکز و دقت بالا. ● داشتن سرعت بالا در اجرای امور، پرتلاش و سختکوش و پشتکار، با اخلاق و منعطف، روحیه کار تیمی، مشتاق یادگیری و پیشرفت، منظم و دقیق. ● توانای ارتباط قوی با ادارات قانونی از قبیل دارایی و تامین اجتماعی. ● مسلط به تنظیم و ثبت اسناد مالی و بستن حسابها. ● مسلط به تنظیم صورتهای مالی. ● مسلط به اصول حسابداری و تحلیل حسابها. ● مسلط به قوانین بیمه و مالیات (مالیات تکلیفی و ارزش افزود و حقوق و دستمزد به صورت حرفه ای). ● مسلط به تهیه و تنظیم اظهار نامه عملکرد ارزش افزوده مالیاتی. ● مسلط به تهیه گزارشات فصلی. ● مسلط به نرم افزارهای حسابداری سیاق و اکسل. ● مسلط به تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد. ● مسلط به تنظیم و ارائه گزارشات مدیریتی بصورت تفصیلی و نموداری.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،