کارشناس حسابداری

تهران

منتشر شده 6 ماه پیش

توضیحات

● ثبت اسناد دریافتی از طرف حساب‌ها. ● مغایرت گیری بانکی. ● مغایرت حساب با مشتریان. ● واگذاری چک‌ها به بانک. ● کنترل صحت اسناد صادره.

پیش‌نیازها

● آقایان: داشتن مدرک پایان خدمت و مدرک کارشناسی در رشتۀ حسابداری. ● خانم‌ها: داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ حسابداری. ● داشتن حداقل 2 سال سابقۀ کاری مرتبط. ● فردی متعهد و پر انرژی. ● توانایی انجام کار گروهی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،