حسابدار

گروه صنعتي پوشينه

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● حساب‌ها و گزارش‌ها را کنترل کنید. ● مسئول عملیات مالی و حسابداری روزانه. ● گزارشات مالیاتی و گزارشات فصلی مالیات بر ارزش افزوده تهیه کنید. ● اظهارنامه مالیاتی را تهیه کنید، از انطباق با پرداخت‌ها اطمینان حاصل کنید، سایر الزامات مالیاتی را رعایت کنید. ● ارائه گزارش‌های مالی به مدیر مالی. ● کمک به فرآیندهای پایان سال. ● کلیه اسناد حسابداری، فاکتورها، صورتحسابهای بانکی و نقدینگی خرد را کنترل کنید.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی. ● 5 سال سابقه مرتبط. ● آشنا به قوانین مالیاتی. ● آشنا به مالیات بر ارزش افزوده. ● مسلط به سامانه همکاران. ● مسلط به مایکروسافت آفیس. ● آشنایی خوب با "قوانین مالیاتی". ● آشنایی کامل با "مالیات بر ارزش افزوده"، "امور فصلی" و اظهارنامه مالیاتی. ● آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و مالی (سامانه همکاران). ● ترجیح جنسیت: آقا. ● محدوده سنی ایده آل: 25 تا 35 سال.

نوع استخدام

  • تمام وقت

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،