حسابدار

افزون روان

تهران

منتشر شده 10 ماه پیش

توضیحات

● کنترل روزانه اسناد مدیریتی و مالی نظارت بر صحت صدور اسناد و ضمائم و مدارک پیوست. ● اطمينان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهاي امضاء و تاريخ، موضوع سرفصلها، كد سرفصل كل، كد سر فصل معين، كد سر فصل تفضيلی، شرح استاندارد سند بر اساس سيستم حسابداری و دستور العملهای مربوطه، واضح بودن سند، كامل بودن ضمائم، طرف حساب سند، و مبلغ مندرج در سند و محاسبات مربوطه. ● تایید و نظارت بر پرداختهای مربوط به حسابهای مدیریتی. ● کنترل هفتگی حسابهای مدیریتی در پایان هر هفته. ● کنترل حسابهای مالی به طور مداوم. ● تهیه گزاشات مالی و مدیریتی ماهانه (اعم از تراز نامه و سود و زیان ماهانه). ● تهیه و ارسال گزارش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شرکتی. ● تهیه و ارائه گزارش معاملات فصلی. ● پیگیری موارد جاری مالیاتی با ممیزین شرکت در اداره امور مالیاتی. ● تهیه گزارشات فصلی و ارزش افزوده برای شرکتهای گروه و ارسال به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر. ● کنترل اسناد دستی و نظارت بر صحت ثبت آنها در زمانهای مقرر.

پیش‌نیازها

● محدودۀ سنی: 25 تا 35 سال. ● داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های حسابداری، مالی و سایر رشته‌های مرتبط. ● مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه اکسل. ● آشنا به نرم افزارهای حسابداری. ● آشنایی به سیستم های مکانیزه مالی و خزانه داری. ● آشنا به زبان انگلیسی. ● دارای روابط عمومی بالا، دقیق و پیگیر. ● فردی مستعد. ● دارای روحیه کار تیمی. ● فعال و با پتانسیل که قابلیت یادگیری بالا دارند. ● آشنایی با قوانین مالیاتی از جمله تهیه اظهار نامه ارزش افزوده، گزارشات فصلی، اظهار نامه مالیات عملکرد.

نوع استخدام

  • تمام وقت

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،