حسابدار

گروه انتخاب

تهران

زمان انتشار ۲ ماه پیش

Job Description

● Operate the day-to-day finance operation. ● Prepare monthly account reconciliations and Reports. ● Control all of the accounts and invoices, factors, petty cash, fund and banking. ● Prepare VAT declaration, Seasonal tax report, Tax returns.

Requirements

● Bachelor’s degree in Accounting and Finance. ● Minimum 3 years of relevant experience. ● Accounting and Tax knowledge. ● Rahkaran system knowledge. ● Advanced MS Office skills. ● Preferred gender: male.

Employment Type

  • Full Time

Employment type

  • Full Time

Educations

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.