Software Tester

Pardakht Electronic Sadad

Tehran

Posted 14 days ago

توضیحات

● تست سامانه‌های نرم افزاری ● طراحی و اجرای انواع‌ تست‌ها (Functional ،Acceptance ،Usability ،Regression ،Sanity). ● کار با پایگاه داده و نوشتن کوئری. ● استفاده از ابزارهای تست وب سرویس‌ها و APIها. ● تهیه و به‌روزرسانی Testcaseها و همکاری با تیم‌های تحلیل و توسعه. ● طراحی و اجرای سناریوهای تست خودکار نرم‌افزار. ● مستندسازی و تولید راهنمای کاربری سامانه‌ها. ● استفاده از ابزارهایی مانند: Jira ،TestLink ،Xray جهت مدیریت و ردیابی تسک‌ها. ● تهیه مستندات و گزارش‌های مرتبط با خطاها. ● تحقیق و به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین تست. ● بررسی اولیه خطاهای گزارش‌شده و پاسخگویی به ذی‌نفعان.

پیش‌نیازها

● آشنا با مفاهیم ISTQB. ● دانش کافی بر مفاهیم و اصول تست نرم‌افزار. ● مهارت کافی بر طراحی و ایجاد سناریوهای تست. ● آشنایی با مفاهیم برنامه‌نویسی. ● آشنایی با مفاهیم پایگاه داد و کوئری‌نویسی. ● آشنایی با چارچوب‌های تست خودکار مانند: Selenium و Appium و ابزارهای CI/CD مزیت محسوب می‌شود. ● آشنایی با Performance Test مزیت محسوب می‌شود.

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.