Senior Planning Specialist (Reporting)

Dana Energy

Tehran

Posted 11 days ago

توضیحات

این جایگاه شغلی وظیفه پیش‌بینی کلیه اقدامات لازم و نحوه انجام آن‌ها برای نیل به اهداف معین در برنامه بودجه و هزینه‌ با توجه به منابع در دسترس و همچنین نظارت بر مطابقت بودجه با هزینه و ارائه آنالیز در صورت رخداد عدم انطباق را بر عهده دارد.

از جمله مهمترین وظایف محوله عبارت است از:

 • انجام هماهنگی‌های لازم با معاون اجرایی به‌منظور تخصیص اعتبارات لازم جهت پرداخت تعهدات.
 • بررسی صورتحساب‌های تأمین‌کنندگان و بروزرسانی پایگاه داده‌ها و صدور تأییدیه صورتحساب (BAF) جهت ثبت در سیستم IFS.
 • تهیه آمار و اطلاعات لازم و ارائه آنها به صورت جداول و نمودارهای آماری جهت ارائه پیشنهاد بودجه ماهانه و سالانه.
 • تهیه و تنظیم گزارش منابع و مصارف مالی شرکت (Cash Flow).
 • جمع‌آوری، تدوین و نگهداری اطلاعات، مدارک، آمار و مصوبات و مستندات مربوط به حوزه برنامه‌ریزی.
 • دریافت گزارشات عملکرد از سایر واحدها و بررسی و تجزیه و تحلیل احتمالی و ارائه یک گزارش در قالب گزارش عملکرد به معاونت اجرایی.
 • راهبری و جذب مشارکت تمامی اعضای واحد کسب وکار در فرآیندهای شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط.
 • تدوین برنامه پاسخ به ریسک‌ها و نظارت بر کارآیی مدیریت.
 • محاسبه هزینه‌ها جهت شرکت در مناقصه با همکاری سایر واحدها.
 • همکاری و ارتباط مداوم و مستمر با واحدهای مالی و خزانه جهت اطلاع از وصول مطالبات و پرداخت تعهدات و پیگیری موارد مالی.
 • همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی.

پیش‌نیازها

 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی صنایع.
 • توانایی کار بر اساس نیازمندی‌های تعریف شده در استاندارد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.
 • مسلط به اصول تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف پروژه.
 • مسلط به اصول مدیریت هزینه.
 • دانش تحلیل و بررسی و امکان‌سنجی اقتصادی پروژه.
 • مسلط به Project Management Body of Knowledge.
 • مسلط به مدیریت حرفه‌ای پروژه‌ها.
 • توانایی پیگیری تا حصول نتیجه.
 • قدرت مدیریت زمان.
 • توانایی ارائه و فن‌ بیان عالی.
 • قدرت برنامه‌ریزی و سازماندهی.

To see more jobs that fit your career