Sales Manager

Sanaye Electronic Por Tavan Ayandeh

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

● پیگیری سرنخ فروش تا عقد قرارداد. ● شناسایی و برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه سازمانی. ● معرفی شرکت، محصول و راهکارها در جلسه‌های سازمانی ویژه، سازمان‌های متوسط و بزرگ. ● ارائه پیشنهادات در جهت افزایش سهم بازار و برندینگ.

پیش‌نیازها

● داشتن انگیزه یادگیری و آموزش. ● داشتن روحیه خودکنترلی و پیگیری تا حصول نتیجه. ● مسلط بر مذاکرات تلفنی و حضوری مؤثر. ● رفتار حرفه‌ای و روحیه کار تیمی. ● برخورداری از مهارت‌های ارتباطی، کلامی، نوشتاری و سازمانی قوی. ● جزئی‌نگری و توانایی برنامه‌ریزی کار به‌ طور مؤثر جهت دستیابی به اهداف در زمان تعیین شده.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career