Sales Expert

Persia Premium

Nur

Posted 3 months ago

توضیحات

● جمع‌آوری اطلاعات فروشنده‌های خودرو در منطقه از طریق سایت‌های فروش و برقراری تماس برای توضیح در مورد عملکرد پرشیا پریمیوم و ترغیب به انجام آن با شرکت (در این مورد در صورت انجام کار برای مسئول فروش مبلغی درنظر می‌گیرد) در صورت زدن تعداد مورد قبول ثبت خرید و فروش و رضایت شرکت، طرف به استخدام رسمی شرکت پرشیا خودرو در می‌آید. ● کمک به انتخاب مشتریان و ترغیب آن‌ها به خرید مناسب. ● صدور فاکتور فروش انواع خودرو. ● راهنمایی مشتریان جهت پرداخت وجه فاکتور. ● دریافت رسید وجه فروش. ● کنترل اطلاعات فروش و ارائه زمان تحویل خودرو به مشتریان. ● جمع‌آوری مستندات فاکتورها و مستندات فروش. ● ارائه مستندات به واحد مالی.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری. ● داشتن تجربۀ فروش (به خصوص در صنعت مشابه). ● جنسیت مد نظر: خانم.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career