QC Expert

Danativara

Tehran

Posted 15 days ago

توضیحات

● بازرسی و نظارت بر تهیه متریال و تجهیزات. ● نظارت بر کیفیت عملیات ساخت و اجرایی در کارگاه. ● مستندسازی و تهیه مدارک مربوط به تضمین و کنترل کیفیت. ● شرکت در جلسات مورد نیاز در زمینه کنترل کیفی با کارفرما.

پیش‌نیازها

● آشنایی با استانداردهای صنعتی مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندس شیمی، مهندسی پلیمر یا مهندسی صنایع. ● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری. ● توانایی انجام کار گروهی. ● توانایی رهبری. ● داشتن مهارت‌های ارتباطی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.