Project Manager

rgpc

Isfahan

Posted 3 months ago

توضیحات

مدیریت پروژه در دپارتمان PMO ساخت مجتمع صنعتی پتروشیمی: شرح شغل: ● نظارت بر پیشرفت سریع و دقیق کلیه فعالیت‌های عملیاتی،‌ پشتیبانی و کنترلی. ● هماهنگی گردش صحیح و به موقع اطلاعات در سه سکشن اصلی پروژه‌های EPC از جمله طراحی، تأمین و اجرا. ● تلاش در پیشبرد پروژه درون قالب برنامه زمان‌بندی تدوین شده با دیدگاه مدیریت و بهره‌برداری بهینه و صحیح منابع مالی، زمانی، انسانی و غیره.

پیش‌نیازها

● داشتن سابقه مدیریت کلان پروژه‌های بزرگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (طراحی پایه، تفضیلی، نصب و راه‌اندازی). ● داشتن سوابق مؤثر در پروژه‌های EPC. ● مسلط به فرآیندهای حوزه‌های مهندسی، تأمین و ساخت. ● آشنایی کامل با فرآیندهای طراحی و مهندسی پایه و تفضیلی در شاخه‌های مختلف مهندسی فرآیند، ابزار دقیق، برق و مکانیک. ● مسلط بر تکنیک‌ها و اصول PMBOK و استانداردهای مورد نیاز PMO. ● مسلط به استانداردهای فنی و مهندسی. ● توانایی حضور در مأموریت‌های بلندمدت ماهانه در جنوب کشور.

To see more jobs that fit your career