Project Control Expert

Mohandesi Tarh o Energy Fartak

Tehran

Posted a month ago

توضیحات

شرکتی فعال در زمینه عملیات طراحی و مهندسی ساخت پروژه‌های فولادی با شرایط زیر استخدام می‌کند: شرح شغل: ● کنترل و برنامه‌ریزی پروژه‌های صنعتی. ● تهیه صورت وضعیت‌ها. ● تهیه گزارش‌های هفتگی، ماهانه و مدیریتی.

پیش‌نیازها

● حدود سه تا پنج سال سابقۀ کاری مفید در شرکت‌های طراحی و مهندسی. ● توانایی کار با P6. ● داشتن مهارت در تعریف ساختار شکست (WBS). ● توانایی ارزیابی ریسک‌های پروژه‌ها. ● توانایی انجام کار گروهی.

To see more jobs that fit your career