HR and Administration Expert

Lotus construction company

Tehran

Posted 15 days ago

توضیحات

 • تنظیم قرارداد کارکنان با توجه به مقررات سازمان و صلاحدید مدیران و هماهنگی جهت اخذ امضا از کارکنان و بایگانی قراردادها.
 • تحویل، بررسی و ثبت مدارک بیمه تکمیلی.
 • تشکیل و به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی پرسنلی و درج آن در نرم‌افزار منابع انسانی موجود.
 • کنترل و همکاری در ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات مورد نیاز نرم‌افزار منابع انسانی موجود.
 • تشکیل پرونده‌های پرسنلی، رفع نواقص و بایگانی پرونده‌ها و انجام امور مربوط به آن.
 • انجام امور مرتبط با ارسال فرم ارزیابی عملکرد کارکنان جدیدالورود (آزمایشی) برای مدیران ذیربط و پیگیری لازم جهت انجام ارزیابی.

پیش‌نیازها

شایستگی‌های فنی:

 • مسلط به نرم‌افزارهای آفیس به ویژه اکسل و ورد.
 • مسلط به قوانین وزارت کار.
 • مسلط به مبانی حقوق و دستمزد.
 • آشنا با شرایط بیمه‌های تامین اجتماعی و تکمیلی.

شایستگی‌های رفتاری:

 • صبور.
 • پیگیر و متعهد.
 • روابط عمومی خوب و دوستانه.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.