Engineering Manager

Kian Transfo

Mashhad

Posted a month ago

توضیحات

● مسئول نظارت بر انجام روش اجرایی تکوین و توسعه محصول و تدوین گزارش‌های لازم و ارائه به مدیریت. ● مسئول هماهنگی و نظارت بر حسن انجام امور در مهندسی محصول، مهندسی تولید (فرآیند) و R&D. ● نظارت بر تهیه و تنظیم اطلاعات و مشخصات فنی مورد نیاز در جهت تأمین و سفارش قطعه و ابزار و پیگیری در جهت سفارش ساخت. ● نظارت و پیگیری در دریافت و ارسال مشخصات فنی محصول و اخذ تأییدیه از مشتری با هماهنگی واحد فروش. ● بررسی، اظهار نظر و تأیید نهایی کلیه نقشه‌های فنی و دیگر اطلاعات و مستندات فنی. ● ارائه پیشنهادات در مورد بهینه نمودن کارها و امور مربوط به واحدهای تحت نظارت در جهت افزایش کارایی آن‌ها. ● در اختیار گذاشتن اطلاعات فنی مورد نیاز و پاسخ‌گویی به نیازهای فنی و مهندسی قسمت‌های مختلف شرکت. ● برنامه‌ریزی در جهت اجرای ساخت نمونه و نظارت کامل بر تولید نمونه آزمایشی. ● نظارت بر به‌روز نمودن کلیه اطلاعات و مستندات فنی موجود در طرح کیفیت (APQP) و مورد استفاده در واحدهای مختلف شرکت. ● نظارت بر روند خط تولید و پیگیری در حل مشکلاتی که در خط تولید به وجود می‌آید. ● نظارت بر روند ساخت قالب‌ها از نظر فنی و زمانی و تأیید آن‌ها. ● نظارت بر تهیه مشخصات مواد و جایگزینی و تأیید مشخصات فنی مواد. ● نظارت بر تهیه طرح کیفیت (APQP) جهت محصولات جدید. ● نظارت بر انجام پروژه‌های تعریف شده در واحد مهندسی و R&D و انجام برنامه‌ریزی‌های لازم. ● نظارت بر تهیه مشخصات فنی ابزارهای کنترلی و تهیه و تأیید آن‌ها. ● مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه‌های بهبود تعریف شده سازمان در خصوص وضعیت مواد و فرآیند، اتوماسیون و ضدخطا کردن خطوط مونتاژ. ● تعیین معیارهای تخصصی در استخدام نیروهای جدید و یا تغییر در احکام نیروهای آزمایشگاه. ● تأمین نیازهای آموزشی پرسنل و تأمین منابع مورد نیاز آزمایشگاه.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی مکانیک. ● داشتن حداقل ده سال سابقۀ کارشناسی و سه سال سابقۀ مدیریت واحد مهندسی. ● داشتن سطح متوسط در زبان انگلیسی. ● مسلط به مایکروسافت آفیس و اینترنت. ● عدم وجود موانع قانونی و حقوقی سوء سابقه. ● اعتماد به نفس، قدرت تصمیم گیری، توان مدیریت آموزش و تفویض اختیار. ● مهارت‌های مکاتباتی و کار گروهی. ● آشنایی با استانداردهای مهندسی. ● مسلط به نرم‌افزارهای طراحی در حوزۀ مهندسی مکانیک و طراحی صنعتی. ● مسلط به امور فنی و ماشین‌آلات آزمایشگاهی و کارگاهی. ● شناخت مسائل پیچیده، مرور و بررسی اطلاعات مرتبط با توسعه و ارزیابی گزینه‌ها و اجرای راهکارها. ● توانایی کشف وجود اشکال؛ این توانایی مستلزم حل مسأله نیست، بلکه تنها کشف وجود مشکل است. ● توانایی تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج جهت گزینش بهترین راهکار و حل مسائل. ● توانایی سازمان‌دهی، طرح‌ریزی و اولویت‌بندی وظایف. ● توانایی توسعه اهداف و طرح‌های خاص برای اولویت‌بندی، سازماندهی و انجام فعالیت‌ها.

To see more jobs that fit your career