CEO

Iran Drip

Tehran

Posted 6 months ago

توضیحات

● طرح توسعه بازار را بر اساس هدف‌گذاری‌های انجام شده تهیه کنید. ● برآورد هزینه را برای اهداف مشخص شده تهیه کنید. ● با استفاده از طرح تایید شده به اهداف مورد نظر برسید. ● در انتهای هر ماه گزارش کامل عملکرد تهیه کنید. ● پیشنهادات دقیق و مداوم برای رشد برند و محصول داشته باشید. ● فعالیت به صورت خاص روی پروژه‌هایی که منجر به تولید محصول جدید و مورد نیاز بازار در شرکت می‌شود.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل 10 سال تجربۀ مدیریتی در شرکتهای تولیدی یا فروش. ● داشتن تجربۀ مدیریت چندین گروه کاری 40 تا 50 نفره. ● توانایی کار گروهی و برخورداری از روحیه اشتراک گذاری دانش. ● مهارت‌های حل مسئله. ● آگاهی از مایکروسافت آفیس و آکروبات ریدر. ● آگاهی از تجزیه و تحلیل مالی. ● آگاهی از سیستم مالیاتی و اداری ایران. ● توانایی ایجاد انگیزه کاری در گروه.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career