فرصت‌های شغلی تپسل

توسعه‌دهندۀ جاوا (بک اِند)

تپسل
تهران

توسعه‌دهندۀ یونیتی

تپسل
تهران

توسعه‌دهندۀ بک اِند (جنگو)

تپسل
تهران

کارشناس روابط عمومی

تپسل
تهران

متخصص جذب و استخدام

تپسل
تهران

کارشناس ارشد امور اداری و منابع انسانی

تپسل
تهران

شغل‌های پیشنهادی:

منشی/مسئول دفتر و دبیرخانه

بيوسان فارمد
کرج

توسعه دهنده ارشد Front-End

گروه سوليکو 
تهران

مدير توليد محتوا

تهران

کارشناس بازاریابی

سپیدار سیستم آسیا
تهران

کارشناس فروش

سپیدار سیستم آسیا
تهران

کارشناس بازاریابی دیجیتال

سپیدار سیستم آسیا
تهران