درباره روژين دارو (تاکِدا)

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

دارویی

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت روژين دارو (تاکِدا) بر روی نقشه مشخص نشده‌است.