Rahjouyan Arse Danesh (RAD) Co. was established in 2012 with the aim of advancing industrial research and developments by a group of top and distinctive graduates of first-class universities in Iran. Now, RAD is active in many industrial fields relying on domestic capacities, national and international expertise and has been recognized as the excelling company in many high-end fields. This company excels in delivering projects which by nature are interdisciplinary and given the advancements of science and technology cannot be categorised under one single field. Some of the fields this company is mostly recognized for are: Design and implementation of dynamic and control systems, IT, bespoke software, intelligent networks, advanced materials, and novel industrial projects.

Headquarter

Iran

Size

10-49 employees

Industry

Job Opportunities

Posting
Location

Similar Companies

Browse Companies

Use
Recommendations Engine
to find your dream job

 • by Company Size
 • RICC
 • Pars Patent
 • Homaye Tehran
 • Pars Lian Chemical
 • Avin Darou
 • T&S Associates
 • Delta Pars Nahadeh
 • Rayanmehr
 • Aliasys
 • Saadat Group
 • more
 • by Location
 • Savola Behshahr Company (SBC)
 • Sanofi
 • Samsung Electronics
 • Unilever
 • BAT Pars
 • Shatel Information and Communication Technology Group
 • Rahmani Group
 • Superpipe International
 • Irancell
 • Knauf
 • more

companies sorted by recent activities