درباره سینوسز

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

نفت و گاز

تعداد کارمندان:

1-9کارمند

موقعیت:

قبرس,

آدرس:

موقعیت سینوسز بر روی نقشه مشخص نشده‌است.

شغل‌های پیشنهادی:

تهران

کارشناس فنی متریال

آترا اکسین کارون
تهران
اهواز

مهندس مکانیک (تجهیزات ثابت و دوار)

سيوان تدبير تجارت
تهران
تهران

مهندس برق قدرت

سيوان تدبير تجارت
تهران