درباره سنتام

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

ساختمانی/ساخت و ساز

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت سنتام بر روی نقشه مشخص نشده‌است.