اطلاعات شرکت:

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

مخابراتی

تعداد کارکنان:

10-49کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت کميوست بر روی نقشه مشخص نشده‌است.