اطلاعات شرکت:

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

مخابراتی

تعداد کارکنان:

500 کارمند به بالا

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت هوآوي بر روی نقشه مشخص نشده‌است.