اطلاعات شرکت:

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

نفت و گاز

تعداد کارکنان:

1-9کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت فن نیرو بر روی نقشه مشخص نشده‌است.