درباره سيناژن

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

دارویی

تعداد کارمندان:

500 کارمند به بالا

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت سيناژن بر روی نقشه مشخص نشده‌است.