درباره سی پی

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

فروشگاهها و مراکز خرده فروشی

تعداد کارمندان:

10-49کارمند

موقعیت:

ترکیه,

آدرس:

موقعیت سی پی بر روی نقشه مشخص نشده‌است.