درباره کارآمد

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

کاریابی و منابع انسانی

تعداد کارمندان:

-

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت کارآمد بر روی نقشه مشخص نشده‌است.

شغل‌های پیشنهادی:

کارشناس منابع انسانی

خشایار سلیمی طاری
تهران

متخصص استعدادیابی

سرمايه گذاري داروئي گلرنگ
تهران

مدیر منابع انسانی

سرمايه گذاري داروئي گلرنگ
تهران

مدیر منابع انسانی

زد ان واستوك
تهران

سرپرست جذب و استخدام

توسعه اقتصاد توان ياسين
تهران

مدیر منابع انسانی

آونگ
تهران