درباره شين سان

مدیر عامل:

سال تأسیس:

2010

صنعت:

شرکتهای نیروگاهی

تعداد کارمندان:

10-49کارمند

موقعیت:

تهران, tehran

آدرس:

موقعیت شين سان بر روی نقشه مشخص نشده‌است.