درباره گیاه

وبسایت:

مدیر عامل:

تابنده خصوصی

سال تأسیس:

صنعت:

تولیدی

تعداد کارمندان:

100-499کارمند

موقعیت:

البرز, کرج- گرمدره

آدرس:

کرج گرمدره خیابان تاجبخش انتهای کوچه شهید احمدی کارخانجات شرکت گیاه

موقعیت گیاه بر روی نقشه مشخص نشده‌است.