درباره فرما طب

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

دارویی

تعداد کارمندان:

10-49کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت فرما طب بر روی نقشه مشخص نشده‌است.

شغل‌های پیشنهادی:

منشی/مسئول دفتر و دبیرخانه

بيوسان فارمد
کرج

مدیر فروش منطقه ای

بل روزانه
تبریز

کارشناس روابط عمومی

بيوسان فارمد
تهران

نمایندۀ پزشکی

اميد دارو
مشهد

نمایندۀ پزشکی

اميد دارو
تهران

نمایندۀ پزشکی

فرا دارو فن آور مهر
تبریز