درباره مبنا

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

شرکتهای نیروگاهی

تعداد کارمندان:

100-499کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت مبنا بر روی نقشه مشخص نشده‌است.