درباره

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

تولیدی

تعداد کارمندان:

500 کارمند به بالا

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت بر روی نقشه مشخص نشده‌است.

شغل‌های پیشنهادی: