درباره اکبریه

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

دارویی

تعداد کارمندان:

-

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت اکبریه بر روی نقشه مشخص نشده‌است.

شغل‌های پیشنهادی:

کرج

کارشناس روابط عمومی

بيوسان فارمد
تهران

نمایندۀ پزشکی

اميد دارو
مشهد

نمایندۀ پزشکی

اميد دارو
تهران

نمایندۀ پزشکی

فرا دارو فن آور مهر
تبریز

مدیر حسابداری

بل روزانه
تهران