درباره ساعی

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

2009

صنعت:

مخابراتی

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

تهران, Tehran

آدرس:

موقعیت ساعی بر روی نقشه مشخص نشده‌است.